OKNOTYP s.r.o Tvrdošin

 

Sme rodinná firma ktorá sa výrobe, predaju a montáži okien, schodov, vchodových aj interiérových dverí venuje už od roku 1994.

Kladieme dôraz na kvalitu výroby, tiež na kvalitu vstupných materiálov, ktoré sú bezpodmienečnou podmienkou pre dlhoročnú a bezporuchovú funkčnosť finálneho produktu.

Na to aby naše okna a dvere dlhoročné slúžili, spĺňali normy a očakávania našich zákazníkov, je nevyhnutná  aj odborná montáž, ktorú zabezpečujeme našimi školenými zamestnancami s dlhoročnou praxou v obore.

Kontaktujte nás : Email : oknotyp@oknotyp.eu    Tel : 0905 349 791

Zabezpečíme všetko od vypracovania cenovej ponuky, následného dôsledného premerania až po výrobu a osadenie.